Diploma de excelență „Anghel Saligny”, pentru rezultate de excelență în funcția didactică, a fost acordată dlui Prof. acad. dr. ing. DHC Eugen-Victor-Cristian RUSU, dlui Conf. dr. ing. Florin ONEA, dlui Șef lucrări dr. ing. Cristian Dragoș OBREJA și drei Asist. dr. ing. Cezarina AFTENI.

Laivindur - A New Perspective

Facultatea de Inginerie, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a premiat vineri, 20 mai 2022, cei mai performanți profesori și studenți, în cadrul festivității de premiere a excelenței în funcția didactică și a rezultatelor prezentate la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Anghel Saligny”, ediția a XIV-a, 2022, eveniment care se organizează anual, în preajma zilei patronilor spirituali ai Facultății de Inginerie, Sfinții Împărați Constantin și Elena.

Diploma de excelență „Anghel Saligny”, pentru rezultate de excelență în funcția didactică, a fost acordată dlui Prof. acad. dr. ing. DHC Eugen-Victor-Cristian RUSU, dlui Conf. dr. ing. Florin ONEA, dlui Șef lucrări dr. ing. Cristian Dragoș OBREJA și drei Asist. dr. ing. Cezarina AFTENI.

În această ediție, au fost acordate diplome de merit cadrelor didactice și studenților care au contribuit la promovarea ofertei educaționale a Facultății de Inginerie la târgurile educaționale STUDENT#UDJG, organizate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în…

View original post 81 more words